ОП ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ДО ОПРЕД. ЛИЦА


Текущи

Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091276

АОП линк

„Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък“

Началната дата: 12.08.2019

Файлове

Архив

Вътрешен номер в системата: 19

Уникален номер в регистъра на АОП: 9080414

АОП линк

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Севлиево.

Краен срок за получаване на офертите: 11.09.2018 16:30 часа.

Началната дата: 04.09.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 18

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079893

АОП линк

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Севлиево.

Срокът за приемане на оферти е удължен до 31.08.2018г.

ПОРЪЧКАТА Е ПРЕКРАТЕНА!

 

Началната дата: 21.08.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 17

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079769

АОП линк

Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДПБ Севлиево.

Краен срок за получаване на офертите: 24.08.2018 г. 14:00 часа

Срокът за получаване на офетри се удължава до 30.08.2018 г. 16:30 часа

Началната дата: 17.08.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 16

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079361

АОП линк

„Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Севлиево“

Краен срок за получаване на офертите: 14.08.2018 г.  14:00 часа

Срокът за получаване на оферти се удължава до 17.08.2018 г. 14:00 часа

Поръчката е прекратена!

Началната дата: 07.08.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 15

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079299

АОП линк

Доставка на медикаменти в Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Психиатрични медикаменти;

Обособена позиция № 2 Други медикаменти

Краен срок за получаване на офертите: 22.08.2018 г. 14:00 часа

Крайният срок за получаване на оферти се удължава до 27.08.2018 г. 16:30 часа

Началната дата: 06.08.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076764

АОП линк

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции:

1. Месо и месни продукти;

2. Други.

Срок за получаване на офертите: 12.06.2018 г. 14:00 часа

Срокът за получаване на офертите е удължен до 15.06.2018 г. 14:00 часа

Началната дата: 04.06.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076221

АОП линк

Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево.

Срок за получаване на офертите: 25.05.2018 г. 16:00 часа

Срокът за получаване на оферти се удължава до  30.05.2018 г.

Началната дата: 18.05.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 21

Уникален номер в регистъра на АОП: 9086782

АОП линк

Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък

Приложение № 2;

Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък.

Срок за събиране на оферти 03.04.2019 г. 17:00 часа

ПОРЪЧКАТА Е ОТТЕГЛЕНА НА 25.03.2019 г.

Началната дата: 18.03.2019

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 20

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084397

АОП линк

„Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево“

Краен срок за получаване на офертите: 04.01.2019 г. 14:00 часа

Срокът за получаване на оферти се удължава до: 10.01.2019 г. 14:00 часа

Началната дата: 18.12.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 9072928

АОП линк

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

Краен срок за получаване на офертите – 20.02.2018 г. 14:00 часа

Срокът за получаване на офертите се удължава до 26.02.2018 г. 14:00 часа

Началната дата: 13.02.2018

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9068493

АОП линк

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ „Севлиево“

Краен срок за събиране на офертите: 28.09.2017 г. в 14:00 часа

Срокът за подаване на оферти е удължен до 02.10.2017 г.

Началната дата: 20.09.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9067620

АОП линк

„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Удължен е срока за събиране на оферти до 11.09.2017 г. със Заповед No РД 07-96.

Началната дата: 23.08.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 9067545

АОП линк

Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДПБ Севлиево

Краен срок за събиране на оферти 31.8.2017 г. 14:00 часа

Удължава се срока за събиране на оферти до 7.09.2017 г. на основание на Заповед No РД 07-102

Началната дата: 21.08.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП: 9066366

АОП линк

„Доставка на медикаменти в ДПБ Севлиево “ по обособени позиции: 1.психиатрични медикаменти; 2.други медикаменти

Срокът за събиране на оферти се удължава до 10.08.2017 г.
Офертите ще бъдат разгледани на 14.08.2017 г в 10 часа в заседателната зала на ДПБ Севлиево

Началната дата: 17.07.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 9065378

АОП линк

„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ПЛОДОВИ КОНСЕРВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Краен срок за събиране на офертите: 28.06.2017 г.  14:00 ч.

Началната дата: 19.06.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 6

Уникален номер в регистъра на АОП: 9065183

АОП линк

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО

по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Други хранителни продукти;

Срок за получаване на офертите: 21.06.2017 г. 14:00 часа

Срокът за подаване на оферти се удължава до 27.06.2017 г.

Началната дата: 12.06.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 9061914

АОП линк

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево.

Краен срок за събиране на оферти 13.03.2017 г. 14:00 часа.

Със заповед No РД 07-23 от 14.03.2017 г. се удължава срока за събиране на оферти до 17.03.2017 г. 

Събраните оферти ще бъдат отворени на 20.03.2017 г. в 10:00 часа в заседателната зала на ДПБ Севлиево

Началната дата: 28.02.2017

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 9056072

АОП линк

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Севлиево.

Срок за получаване на офертите 12.09.2016 г. в 14:00 часа

Срокът за получаване на офертите е удължен до 16.09.2016 в 14:00 часа

Началната дата: 31.08.2016

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9055257

АОП линк

Периодична доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ДПБ Севлиево

Краен срок за събиране на офертите: 23.08.2016 г. 14:00 часа

Със Заповед No РД 07-78 от 24.08.2016 г. се удължава срока за подаване на оферти до 29.08.2016 г

Началната дата: 12.08.2016

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053776

АОП линк

„Периодична доставка на зеленчукови и плодови консерви за нуждите на ДПБ Севлиево“

Началната дата: 21.06.2016

Файлове

 

Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053290

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиевo по обособени позиции:

1. месо и месни продукти;

2. зеленчукови и плодови консерви;

3. други хранителни продукти

Началната дата: 25.05.2016

Файлове

 

Общи условия


ЗАПОВЕД и ВПУЦОП – актуализирано на 02.01.2024
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 28 Април 2020-11:40
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 01.10.2014 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 02.06.2016 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – актуализирано на 01.09.2016
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. – актуализирано на 07.03.2018
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. – актуализирано на 24.04.2017
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. – актуализирано на 18.02.2019
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. – актуализирано на 12.03.2020

DpbsevlievoОП провеждани чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица