Профил на купувача – Държавна психиатрична болница Севлиево


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА СЕВЛИЕВО

ЗА БОЛНИЦАТА

Държавната психиатрична болница – гр. Севлиево е създадена през 1941 година, първоначално като приют за деца епилиптици. През 1943 година е обособена като заведение за психично болни. През 1967 година е разкрит псииатричен кабинет в гр. Габрово на подчинение на ОПБ Севлиево. През 1972 година е обособено Трудово-лечебно стопанство към болницата. През 1978 година болницата е признатра за база за специализациа на лекари. В същият период се разкрива и диспансерно – поликлинично отделение в гр. Габрово, кабинет в гр. Дряново, детско-юношески кабинет в гр. Габрово, специализирана ЛКК към щата на Окръжна психиатрична болница – гр. Севлиево.

През 1994 година с ПМС, Окръжната психиатрична болница към община Севлиево се преобразува в Държавна ппсихиатрична болница на пряко подчинение на МЗ, като самостоятелно юредическо лице на бюджетна издръжка.

Структура на ДПБ – гр. Севлиево

Приемно-консултативен кабинет
Клинична лаборатория
Физиотерапевтично звено

Стационарен блок

Мъжко отделение
Женско отделение
Хронично отделение за долекуване
Гранично отделение за психосоциална рехабилитация

Блок дневни грижи

Център за дневни грижи
Трудово-лечебна работилница
Лечебно хранене със самостоятелен блок

Общи условия


ЗАПОВЕД и ВПУЦОП – актуализирано на 02.01.2024
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 28 Април 2020-11:40
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 01.10.2014 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 02.06.2016 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – актуализирано на 01.09.2016
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. – актуализирано на 07.03.2018
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. – актуализирано на 24.04.2017
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. – актуализирано на 18.02.2019
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. – актуализирано на 12.03.2020

DpbsevlievoНачало