Процедури по ЦОП


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП:  00080-2020-0009
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 09.04.2021г. – 12:45 ч

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП:  00080-2020-0009
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 09.04.2021г. – 11:55 ч

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП:  00080-2020-0012
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 07.04.2021г. – 14:10 ч.

 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11- 158 от 26.03.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП:
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 07.04.2021г. – 9:30 ч.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 6

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 17.03.2021г. 11:20 ч.

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 17.03.2021г. 11:10 ч.

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-102 25.02.2021 год.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 17.02.2021г. 12:30 ч.

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата: 17.02.2021г. 11:35 ч.

 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата:15.02.2021г. 12:10 ч.

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.“

Документация

Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022
Вид поръчка: Вътрешен конкурентен избор
Начална дата:15.02.2021г. 11:09 ч

 „Доставка налекарствен продукт за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г.“

Файлове

DpbsevlievoЦОП – вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения