Процедури по ЦОП


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022
Вид поръчка: Обява за покана
Начална дата:15.02.2021г. 11:09 ч

 „Доставка на лекарствен продукт за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011
Вид поръчка: Обява за покана
Начална дата:15.02.2021г. 12:10 ч.

„Доставка на лекарствен продукт за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.“

Документация

Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011
Вид поръчка: Обява за покана
Начална дата: 17.02.2021г. 11:35 ч.

 „Доставка на лекарствен продукт за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.“

Файлове

Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004
Вид поръчка: Обява за покана
Начална дата: 17.02.2021г. 12:30 ч.

„Доставка на лекарствен продукт за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021г.“

Файлове

DpbsevlievoЦОП – вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения