Общи условия


ЗАПОВЕД и ВПУЦОП – актуализирано на 02.01.2024
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 28 Април 2020-11:40
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 01.10.2014 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – актуализирано на 02.06.2016 – ОТМЕНЕНИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА – актуализирано на 01.09.2016
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. – актуализирано на 07.03.2018
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. – актуализирано на 24.04.2017
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. – актуализирано на 18.02.2019
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. – актуализирано на 12.03.2020

DpbsevlievoОбяви